Оферта

Бул Оферта (мындан ары -  «Офферта») ELQR.kg сайтынан (мындан ары - Сайт) Сайт тарабынан сунушталган маузмунду жана кызматтарды пайдалануу боюнча келишим түзүү сунушу болуп саналат.

 1. Жалпы шарртар

  1.1 Сайт тарабынан берилген мазмунду жана кызматтарды колдонуу менен, сиз бул Оффертанын шарттарына толук макулдугуңузду билдиресиз.

  1.2 Сайт бир гана маалыматтык максатты көздөйт.Соода маркалары, товар белгилери, логотиптер же башка интеллектуалдык менчик жөнүндө айтылгандар  алардын мыйзамдуу ээлерине таандык.

 2. Укуктар жана жоопкерчиликтер

  2.1 Сайт маалымат жана мазмун менен камсыз кылат, бирок анын тактыгы, ишенимдүүлүгү же толуктугу үчүн жоопкерчилик албайт.

  2.2 Сайт ачык көрсөтүлбөгөн кандайдыр бир соода маркасына же компанияга ээлик кылууга, тиешелүүлүгүнө(аффилиацияга) же өнөктөштүгүнө кызыктар эмес.

  2.3 Сайтты колдонуу аркылуу алынган бардык маалыматтар өзүңүздүн тобокелиңизде колдонулат жана сиз алдын-ала тийиштүү чараларды көрүү үчүн жооптуусуз.

  2.4 Эгерде сиз соода маркасынын же интеллектуалдык менчик ээсинин өкүлү болсоңуз жана Сайт сиздин укуктарыңызды бузуп жатат деп эсептесеңиз, көйгөйдү чечүү үчүн биз менен байланышыңыз.

 3. Өзгөртүүлөр жана жаңыртуулар

  3.1 Сайт бул Оффертанын шарттарын каалаган убакта алдын ала эскертүүсүз өзгөртүүгө же жаңыртууга укуктуу.

  3.2 Офферта жөнүндө акыркы маалымат алуу үчүн бул баракчаны мезгил-мезгили менен текшерип туруу сунушталат.

Байланыш маалыматы

Эгерде сизде кандайдыр бир суроолор болсо же ушул Оффертанын шарттары боюнча кошумча маалымат керек болсо, төмөнкү байланыш маалыматтарын колдонуп, биз менен байланышыңыз:

feedback[at]elqr.kg

Сайтты жана анын мазмунун колдонуу менен сиз бул Оффертанын шарттары менен таанышканыңызды ырастайсыз, аларды толугу менен кабыл аласыз жана толугу менен шартсыз аткарууга макул болосуз.