Пайдалуу

QR-кодду түзмөктүн камерасы аркылуу кантип колдонсо болот жана алар кантип иштейт?

Көрсөтмөдө шилтемелер же байланыштар сыяктуу маалыматты алуу үчүн смартфондун камерасы аркылуу сканерлөөгө мүмкүн болгон QR код жөнүндө сөз болот. Процесс жөнөкөй: камераны ачып, QR кодго көздөй алып барыңыз, сканерлөөнү күтүңүз.